Undersøg jorden grundigt, inden du sætter byggeriet i gang

Agter du at opføre et parcelhus på en byggegrund, så gør du klogt i lige at få jordbunden undersøgt først. En jordbundsundersøgelse kan være vidt forskellige ting, hvor at geoteknisk undersøgelse, en miljøundersøgelse og forureningsundersøgelser er blot tre eksempler. Fælles for dem er, at de gør det muligt at opdage problemer med din byggegrund i tide, så de er noget nemmere at reagere på.

Brug for hjælp inden for geoteknik på Sjælland? Find den online

Når en undersøgelse skal foretages, bores der fx et hul i jorden med prøvetagning af jordarter. Disse prøver bliver sendt til et laboratorie, hvor de bliver undersøgt, og du ender ud med at få en rapport i hænde, der beskriver jordbundsforholdene. Har du en byggegrund nær hovedstaden med behov for den type geoteknik, skal du ikke lede længe, for professionelle til geoteknik Sjælland findes nemt.

Ved den geotekniske undersøgelse lærer du jordforholdene at kende

Hvordan adskiller de tre nævnte undersøgelser sig fra hinanden? Ved en geoteknisk undersøgelse får du indsigt i såvel jordbunds- som miljø- og grundvandsforhold på byggegrunden. Fx så kan du få indsigt i jordens stivhed og gennemstrømmelighed. Forhold der får betydning, når du går i gang med at opføre huset – eller som får betydning for tilstanden, huset vil være i om nogle år ude i fremtiden.

Er grunden forurenet? Find ud af det med en miljøundersøgelse

En miljøundersøgelse har til formål at afklare, om grunden er forurenet eller ej. Hvis at en grund er registreret som forurenet, gør særlige forhold sig gældende, hvad byggeri angår. Af den grund så er det vigtigt at få afklaret, om jorden er forurenet eller ej. Hvad er så en forureningsundersøgelse? De har som formål at afsløre punktkildeforureningerne i jorden, bl.a. fra gamle, nedgravede olietanke.

Ønsker du at slippe for ubehagelige overraskelser? Få undersøgelser inden for geoteknik udført.